Hitro učenje je, program razvoja bralnih in učnih sposobnosti – predvsem za otroke, od 9 do 14 leta starosti. Program traja 6 mesecev in je razdeljen na 3 module (sklope). Izobraževanje poteka enkrat tedensko po 145 min (vključno z odmori). Skupine so sestavljene iz najmanj 8 do največ 12 učencev.

Cilj programa je razviti boljši spomin in povečati hitrost branja. Udeleženci bodo povečali tudi motivacijo za učenje, sposobnost filtriranja in urejanja učne snovi, si bolje zapomnili izbrane podatke in tako prihranili čas. Poleg omenjenega bodo udeleženci sposobni bolje izražati naučeno snov – v pisnih in ustnih odgovorih.

PRIJAVITE SE NA OBČASNE NOVICE
Občasno vam bomo poslali zanimive članke ali vas obvestili o novih terminih in lokacijah tečajev.

 

PREDVIDENI RAZVOJ VEŠČIN

  • Razvrščanje informacij po pomembnosti in zanimivost.
  • Ustvarjalno in učinkovito zapisovanje pomembnih elementov gradiva.
  • Spominske tehnike za pomnjenje naštevanj, definicij in besedil.
  • Spretnosti predstavitve in odgovarjanja.

Konkretni rezultati tega programa se razlikujejo glede na starost učencev, njihovih motivov, izkušenj in potreb. Na osnovi dolgoletnih izkušenj v različnih oblikah izvedbe tega programa je mogoče ugotoviti, da je z uporabo veščin, ki jih udeleženci usvojijo v času obiskovanja programa možno:

  • štirikrat do petkrat povečati hitrost branja – neodvisno od vrste besedila;
  • 50-odstotno izboljšanje koncentracije in bralnega razumevanja – neodvisno od vrste branja;
  • sposobnost hitrega izvlečenja najpomembnejših informacij iz predavanj ali gradiva, njihovo oblikovanje v obliki ključnih besed in njihovo urejanje v diagram (zemljevid), iz katerega lahko tekoče predstavijo vsebino ter lažje odgovorijo na zastavljena vprašanja – z bistveno boljšim dolgoročnim spominom;
  • trikrat hitrejše pomnjenje- glede na vrstnike – seznamov, definicij, pesmic in besednih celot – z občutno dolgoročnejšo hrambo;
  • sposobnost planskega učenja v skupini, kar lahko drastično zmanjša porabljen čas za učenje (še posebej primerno v primerih, ko otrok iz nekega razloga izostane od pouka).

 

 

Idealni udeleženci tega programa so otroci – bistri in radovedni, a malce leni, pridni a nekoliko zmedeni, prav tako tisti učenci, ki imajo radi le en ali dva predmeta, drugih predmetov pa ne preveč.

Program hitrega branja in modrega učenja je projekt, organiziran v sodelovanju z nemškim podjetjem DOOR Training & Consulting iz  Wiesbadena. Program “Hitro branje in modro učenje”, namenjen tako šolo obveznim otrokom kot tudi odraslim, ki želijo doseči boljše rezultate pri študiju in  delu – z manj truda in porabljenega časa.